Azpiegitura Hidraulikoak

Igertualdeko (Zeanuri) estolderia eta erregistro-putzuak hobetzeko proiektua

Zeanuriko Udalak akatsak hauteman zituen hondakin-urak hartzeko udal sareetan, eta akats horiek konpontzeko sortu zen proiektu hori. Proiektu honen bidez,… [+ info]

Udal sareak, sa ii. blokean obra planifikatua exekutatzeko laguntza teknikoa eta ingeniaritza asoziatua

Udal Sareak SAren eginkizun nagusia, hitzarmenean sartzen diren udalekin sinatutako akordioaren arabera, hornidurarako udal sarea kudeatzea da. Kudeaketa horren barruan,… [+ info]

II. Blokeko (2013) saneamendu-obren proiektuak idazteko eta obrak zuzentzeko laguntza teknikoa

Kontratu horren barruan egin beharreko lanen irismena eta eginkizuna era askotakoa da; Ikerketa eta Lan Teknikoak egin behar dira, oro… [+ info]

Oba eta indusi errekak dimatik (Bizkaia) pasatzen diren tokian presa txiki bat eraikitzeko, erreka ubideratzeko eta Zubia egiteko proiektua

Hauxe da proiektuaren helburua: Presa txikia eraitsi eta ibilguaren hondoa hondeatzea. BI-2543 errepideko zubia eraitsi eta berria eraikitzea, Dimatik igarotzen… [+ info]