Bestelako Lanak

8. Fasea: zallako “las lagunas” hondakin arriskutsuen biltegi kontrolatua

Hondakinen biltegi kontrolatua Zallan dago (Bizkaia), “Las Lagunas” izeneko inguruan. Biltegiaren ustiapen-planean 11 fase betetzea aurreikusten da. Lehenengo sei faseak… [+ info]

Mutiloako (Gipuzkoa) biltegi kontrolatuan 2. Faseko pc-aren segurtasun eta osasun ikerketa

Mutiloako Hondakin Ez Arriskutsuen biltegi kontrolatuko 2. fasea ixtea izan da eginkizuna. Horretarako, material geosintetikoekin jarduketa-eremuko ezpondak zigilatu dira (19.000… [+ info]

“Larrabetzuko (Bizkaia) biltegi kontrolatuan 4. Fasea” eraikitzeko proiektua

Larrabetzuko Biltegi kontrolatuak 2008ko apirileko AAI00145/1 Ingurumen Baimena du. Hondakin inertizatuak kudeatzeko baimendu den eremuak 5,3 Ha ditu; horietatik 4,1… [+ info]

Sukarrietan itsasontzi ainguralekua egiteko proiektua

Proiektuak hainbat kudeaketa-formula aztertu ditu, eta horietako bat garatu. Oro har, aukera hori hobea da ingurumen, ekonomia eta erabilera arrazionalizatzearen… [+ info]